• გვერდი_ბანერი
  • სახეხი ბურთები SAG-ისთვის

    სახეხი ბურთები SAG-ისთვის

    ნახევრად ავტოგენური სახეხი პროცესი არის ავტოგენური სახეხი პროცესის ფორმა.მედია შედგება ორი ნაწილისგან: მადანი და სახეხი ბურთები.მინერალის დასაბუთება ხდება ზემოქმედებით და გაწურვით დაფქვავ ბურთებს, მადნებსა და ლაინერებს შორის.